Disclaimer

VEDI Patisserie (zoals geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel, onder 72897880, vanaf hier genaamd Onderneming) geeft u toegang tot haar websites en nodigt u uit om vrijelijk deel te nemen aan onze diensten. De onderneming behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website aan te passen of delen ervan te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Beperkte aansprakelijkheid

De onderneming stelt alles in het werk om de inhoud van de website up-to-date te houden. Het is echter mogelijk dat de inhoud ondanks deze inspanningen onvolledig of onjuist is.

De producten zoals gepresenteerd op de website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Het product kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving van de onderneming.

In het bijzonder zijn alle prijzen, zoals weergegeven op de website, onverminderd eventuele typefouten of programmeerfouten. Voor de gevolgen van deze fouten kan geen aansprakelijkheid worden ingeroepen. Op basis van dergelijke fouten kan geen overeenkomst tot stand komen. Het bedrijf is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud die door de gebruikers wordt gegenereerd, zoals commentaren.

De onderneming is niet aansprakelijk voor enige hyperlink naar websites of diensten van derden en de inhoud van de websites van deze derden. De onderneming is niet aansprakelijk voor enige schade die kan worden veroorzaakt door het gebruik van deze website of het niet beschikbaar zijn van deze website.

Intellectueel eigendom

Alle rechten met betrekking tot het intellectuele eigendom van de getoonde materialen zijn eigendom van de onderneming.

Het kopiëren, distribueren of enig ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de onderneming, behalve wanneer bepaald in andere bepalingen van dwingend recht (zoals het citaatrecht) of wanneer dit uitdrukkelijk is aangegeven voor de specifieke materialen.